Odvoz granja

Sečeno granje

Lišće i drugi bio otpad

Razno zelenilo

Odvoz šuta

Građevinski čist šut

Šut mešan sa drugim otpadom

Kabasti otpad

Odvoz starog nameštaja

Odvoz bele tehnike

Čišćenje dvorišta, garaža i podruma

2 kategorije šuta

odvoz kabastog otpada

1. čist šut 100% - malter, cigla, beton

 • Šut mora biti u džakovima kako bi se doneo do vozila (osim ako vozilo može fizički prići do gomile).
 • Džakovi se u kamionu prazne kako bi se proverio sadržaj jer istu kontrolu imamo i mi na deponiji. Sve što ne spada u čist šut ne preuzimamo ili preuzimamo po drugoj ceni
 • Posle pražnjenja sve džakove vam vraćamo
 • Prosečna nosivost nam je oko 40 džakova tj, 1 tona po turi
 • Džakovi trebaju biti napinjeni u toj meri da može jedan čovek sam da ih nosi (oko 25 kg)
 • Cena odvoza čistog šuta po turi se kreće od 7000 din ili sa našim utovarom od 11000 din
 • U slučaju da je šut pomešan sa bilo kojim materijalom cena odvoza se kreće od 9000 din ili sa našim utovarom od 13000 din
 • Preuzimanje šuta je svim danima do 15h jer deponija prima do 16h
 • Postoji mogućnost utovara i posle 15h ali to menja cenu za 2000 din
odvoz kabastog otpada

2. mešani šut - sa raznim

 • Šut mora biti u džakovima kako bi se doneo do vozila (osim ako vozilo može fizički prići do gomile).
 • Prosečna nosivost nam je oko 40 džakova tj, 1 tona po turi
 • Džakovi trebaju biti napinjeni u toj meri da može jedan čovek sam da ih nosi (oko 25 kg)
 • Materijali koji ne odvozimo su: medicinski i hemijski otpad, razna mehanička ulja i masti, plinske boce i druge zapaljive stvari, akumulatore i druge razne baterije.
 • Cena odvoza po turi se kreće od 9000 din ili sa našim utovarom od 13000 din
 • Cena zavisi od vaše lokacije, količine šuta ili kabastog smeća, spratnosti, lifta i sličnih stvari pa su zato cene izražene "od"
 • Preuzimanje šuta je svim radnim danima kao i vikendom do 17h
 • Postoji mogućnost utovara i posle 17h ali to menja cenu za 2000 din

3,2 m x 2 m

Dimenzije tovarnog prostoa

1100 kg

Maksimalna nosivost

Naše usluge

odvoz granja

Odvozimo sečeno granje, skupljeno lišće i razni bio otpad iz vašeg dvorišta ili placa.

odnosenje bele tehnike

Odvozimo staru neispravnu i nekompletnu belu tehniku. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE!

selidbe

Pružamo usluge odvoza starog namestaja bez obzira na njegovo stanje. Da li je kompletan, ispravan, truo, pokidan ili sl. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE

odnosenje kabastog smeca

Odvozimo razni kabasti otpad. Stari nameštaj, neispravnu belu tehniku i male kućne aparate, stolariju, drvenariju, keramiku i sl.

odnosenje bele tehnike

Praznimo garaže, podrume, šupe i magacine od raznog kabastog otpada.

ciscenje podruma

Praznimo podrume, šupe, garaže i magacine od raznog kabastog otpada

Informacije i cene

 • Prijem materijala (čist šut 100 %) svim danima do 15h
 • Sav ostali materijal (šut mešan sa drugim otpadom i materijalima, drvenarija, stolarija, kabasto smeće, gips, keramila, sekundarne sirovine i sl.) svim danima i vikendom od 8 do 17h
 • Utovar čistog šuta posle 15h tj. mešanog šuta posle 17h je moguć ali menja cenu za 2000 din
 • Info telefonski pozivi svim danima od 8 do 20h
 • Cena odvoza čistog šuta (100 %) se kreće od 7000 din a sa našim utovarom od 11000 din
 • Cena odvoza svega ostalog (mešani šut, drvenarija, stolarija, gips, staklarija, keramika i sl) se kreće od 9000 din a sa našim utovarom od 13000 din
 • Cena zavisi od vaše lokacije, količine šuta ili kabastog smeća, spratnosti, lifta i sličnih stvari pa su zato cene izražene "od"
 • Sve cene su izražene po turi (i prevoz i ljudstvo za utovar)
 • Utovar čistog šuta posle 15h tj. mešanog šuta posle 17h je moguć ali menja cenu za 2000 din
 • U kešu posle obavljene usluge
 • Preko računa ali sa plaćanjem unapred (24h)
 • Bez obzira na izbor uvek dobijate gotovinski račun
 • Dužina tovarnog sanduka = 3,2 m
 • Širina tovarnog sanduka = 2 m
 • Visina bočnih stranica tovarnog sanduka = 40 cm
 • Utovarna visina (zemlja - sanduk) = 1 m
 • Maksimalna visina tovara (do vrha kabine ) = 1,4 m
 • Maksimalna nosivost 1100 kg
 • Maksimalna visina vozila (za neki prolaz) = 2,35 m
 • Maksimalna širina vozila (za neki prolaz) = 2,5 m
 • Dužina vozila = 6 m
 • Potrebna dužina prostora za parking i utovar = 9 m
NE ODVOZIMO !!
 • Rastresit materijal (zemlja, ugalj, pesak i slično)
 • Akumulatore i sve vrste baterija
 • Medicinski otpad
 • Izolacioni materijal (kamena vuna, azbest i sl.)
 • Industrijski otpad
 • Boce pod pritiskom
 • Fluorescentne cevi i druge sijalice sa živom
 • Otpadna, mašinska i motorna ulja
ŠUT
 • Ne izdajemo i nemamo kontejnere
 • Ne vršimo utovar u kontejnere
 • Ne radimo građevinske radove
 • Ne radimo visinske radove
 • ne punimo (ne ubacujemo) šut u džakove

* U čemu se razlikujemo *

1. Držimo se dogovora. 2. Nemamo skrivene troškove. 3. Dolazimo u tačno zakazano vreme. 4. Imamo 25 godina iskustva. 5. Širok izbor usluga. 6. Izdajemo račun. 7. Radimo svim danima (i vikendom i praznicima). 8. Vlasnik prisutan na svakom poslu. 9. Imamo kompletnu ambalažu za zaštitu i pakovanje stvari i nameštaja. 10. Recenzije sa ocenom 5.0 !

Kontakt : 064.1101-371

Vi obezbedite parking

parking

a mi ćemo sve ostalo

 • Dva povezana parking mesta
 • Minimalna dužina 9 metara
 • Bez obzira koja je zona parking ćemo platiti mi