Odvoz granja

Sečeno granje

Lišće i drugi bio otpad

Razno zelenilo

Odvoz šuta

Građevinski čist šut

Šut mešan sa drugim otpadom

Kabasti otpad

Odvoz starog nameštaja

Odvoz bele tehnike

Čišćenje dvorišta, garaža i podruma

Odnošenje šuta

odvoz kabastog otpada

1. Odvoz šuta sa vašim utovarom

 • Obezbedite parking za naš kamion, spustite vaš šut a u zakazano vreme mi dolazimo kako biste mogli izvršiti utovar.
 • Ako imate razni otpad pored šuta prvo se utovaraju džakovi sa smećem a preko njih džakovi sa šutom kako bi ih ptitisli svojom težinom i na taj način osigurali.
 • Prosečna nosivost nam je oko 40 džakova tj, 1 tona po turi
 • Odvoz šuta se kreće od 11000 din u zavisnosti od vaše lokacije i količine šuta.
 • Preuzimanje šuta je svim danima do 17h jer deponija prima do 18h
 • Postoji mogućnost utovara i posle 17h ali to menja cenu za 2000 din
odvoz kabastog otpada

2. Odvoz šuta sa našim utovarom

 • Šut mora biti u džakovima kako bi se doneo do vozila (osim ako vozilo može fizički prići do gomile).
 • Prosečna nosivost nam je oko 40 džakova tj, 1 tona po turi
 • Džakovi trebaju biti napinjeni da može jedan čovek sam da ih nosi (oko 25 kg)
 • Materijali koji ne odvozimo su: medicinski i hemijski otpad, razna mehanička ulja i masti, plinske boce i druge zapaljive stvari, akumulatore i druge razne baterije.
 • Cena odvoza po turi se kreće od 11000 din ili sa našim utovarom od 17000 din
 • Cena zavisi od vaše lokacije, količine šuta ili kabastog smeća, spratnosti, lifta i sličnih stvari pa su zato cene izražene "od"
 • Preuzimanje šuta je svim radnim danima kao i vikendom do 17h
 • Postoji mogućnost utovara i posle 17h ali to menja cenu za 2000 din

3,2 m x 2 m

Dimenzije tovarnog prostoa

1100 kg

Maksimalna nosivost

Naše usluge

odvoz granja

Odvozimo sečeno granje, skupljeno lišće i razni bio otpad iz vašeg dvorišta ili placa.

odnosenje bele tehnike

Odvozimo staru neispravnu i nekompletnu belu tehniku. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE!

selidbe

Pružamo usluge odvoza starog namestaja bez obzira na njegovo stanje. Da li je kompletan, ispravan, truo, pokidan ili sl. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE

odnosenje kabastog smeca

Odvozimo razni kabasti otpad. Stari nameštaj, neispravnu belu tehniku i male kućne aparate, stolariju, drvenariju, keramiku i sl.

odnosenje bele tehnike

Praznimo garaže, podrume, šupe i magacine od raznog kabastog otpada.

ciscenje podruma

Praznimo podrume, šupe, garaže i magacine od raznog kabastog otpada

Informacije i cene

 • Prijem materijala svim danima do 17h
 • Utovar posle 17h je moguć ali menja cenu za 2000 din
 • Info telefonski pozivi svim danima od 8 do 20h
 • Cena odvoza građevinskog šuta se kreće od 11000 din a sa našim utovarom od 17000 din
 • Cena zavisi od vaše lokacije, količine šuta ili kabastog smeća, spratnosti, lifta i sličnih stvari pa su zato cene izražene "od"
 • Sve cene su izražene po turi (i prevoz i ljudstvo za utovar)
 • Utovar posle 17h je moguć ali menja cenu za 2000 din
 • U kešu posle obavljene usluge
 • Preko računa ali sa plaćanjem unapred (24h)
 • Bez obzira na izbor uvek dobijate gotovinski račun
 • Dužina tovarnog sanduka = 3,2 m
 • Širina tovarnog sanduka = 2 m
 • Visina bočnih stranica tovarnog sanduka = 40 cm
 • Utovarna visina (zemlja - sanduk) = 1 m
 • Maksimalna visina tovara (do vrha kabine ) = 1,4 m
 • Maksimalna nosivost 1100 kg
 • Maksimalna visina vozila (za neki prolaz) = 2,35 m
 • Maksimalna širina vozila (za neki prolaz) = 2,5 m
 • Dužina vozila = 6 m
 • Potrebna dužina prostora za parking i utovar = 9 m
NE ODVOZIMO !!
 • Rastresit materijal (zemlja, ugalj, pesak i slično)
 • Akumulatore i sve vrste baterija
 • Medicinski otpad
 • Izolacioni materijal (kamena vuna, azbest i sl.)
 • Industrijski otpad
 • Boce pod pritiskom
 • Fluorescentne cevi i druge sijalice sa živom
 • Otpadna, mašinska i motorna ulja
ŠUT
 • Ne izdajemo i nemamo kontejnere
 • Ne vršimo utovar u kontejnere
 • Ne radimo građevinske radove
 • Ne radimo visinske radove
 • ne punimo (ne ubacujemo) šut u džakove

* U čemu se razlikujemo *

1. Držimo se dogovora. 2. Nemamo skrivene troškove. 3. Dolazimo u tačno zakazano vreme. 4. Imamo 25 godina iskustva. 5. Širok izbor usluga. 6. Izdajemo račun. 7. Radimo svim danima (i vikendom i praznicima). 8. Vlasnik prisutan na svakom poslu. 9. Imamo kompletnu ambalažu za zaštitu i pakovanje stvari i nameštaja. 10. Recenzije sa ocenom 5.0 !

Kontakt : 064.1101-371

Vi obezbedite parking

parking

a mi ćemo sve ostalo

 • Dva povezana parking mesta
 • Minimalna dužina 9 metara
 • Bez obzira koja je zona parking ćemo platiti mi