Odvoz granja

Sečeno granje

Lišće i drugi bio otpad

Razno zelenilo

Odvoz šuta

Građevinski čist šut

Šut mešan sa drugim otpadom

Kabasti otpad

Odvoz starog nameštaja

Odvoz bele tehnike

Čišćenje dvorišta, garaža i podruma

Odnošenje otpada iz podruma

odvoz kabastog otpada

Čišćenje podruma stanova i kuća

 • Pružamo usluge pražnjenja podruma, stanova, kuća i vikendica od kompletnog sadržaja, nameštaja, tehnike i kabastog smeća i otpada. Posle poplava, požara, podstanara i sličnih katastrofa.
 • Praznimo vaše terase, podrume, dvorišta, garaže, šupe i druge prostore od raznog kabastog otpada
 • Cena odvoza (sa plaćenim ulazom na deponiju) se kreće od 9500 din po turi a ako je naš utovar cena se kreće od 14000 din. Cena pražnjenja podruma i sličnih prostora zavisi od toga čiji je utovar, vaše lokacije, spratnosti, lifta, količine i vrste kabastog smeća pa su zato cene i prikazane "od".
 • Usluge pružamo svim radnim danima kao i vikendom do 17h
 • Postoji mogućnost utovara i posle tog vremena ali menja cenu za 2000 din
 • Dimenzije tovarnog prostora vozila su 3,2m x 2m a nosivost je 1100 kg
 • Jedina vaša obaveza je da nam obezbedite parking i da elementi otpada koji odnosimo ne budu duži u komadu od 3m

3,2 m x 2 m

Dimenzije tovarnog prostoa

1100 kg

Maksimalna nosivost

Naše usluge

odvoz granja

Odvozimo sečeno granje, skupljeno lišće i razni bio otpad iz vašeg dvorišta ili placa.

odvoz suta

Odvozimo građevinski šut. U opciji su dva izbora u zavisnosti da li je šut čist ili je pomešan sa drugim materijalima pa od toga zavisi i cena odvoza!

odnosenje bele tehnike

Odvozimo staru neispravnu i nekompletnu belu tehniku. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE!

selidbe

Pružamo usluge odvoza starog namestaja bez obzira na njegovo stanje. Da li je kompletan, ispravan, truo, pokidan ili sl. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE

odnosenje bele tehnike

Praznimo garaže, podrume, šupe i magacine od raznog kabastog otpada.

odnosenje kabastog smeca

Odvozimo razni kabasti otpad. Stari nameštaj, neispravnu belu tehniku i male kućne aparate, stolariju, drvenariju, keramiku i sl.

Informacije i cene

 • Prijem materijala tj. pražnjenje vaših prostorija je svim danima do 17h
 • Postoji mogućnost utovara i posle 17h tj. ali menja cenu za 2000 din
 • Info telefonski pozivi svim danima od 8 do 20h
 • Cena odvoza kabastog otpada se kreće od 9500 din a sa našim utovarom od 14000 din
 • Cena zavisi od vaše lokacije, količine šuta ili kabastog smeća, spratnosti, lifta i sličnih stvari pa su zato cene izražene "od"
 • Sve cene su izražene po turi (i prevoz i ljudstvo za utovar)
 • Utovar je moguć i posle 17h ali menja cenu za 2000 din
 • U kešu posle obavljene usluge
 • Preko računa ali sa plaćanjem unapred (24h)
 • Bez obzira na izbor uvek dobijate gotovinski račun
 • Dužina tovarnog sanduka = 3,2 m
 • Širina tovarnog sanduka = 2 m
 • Visina bočnih stranica tovarnog sanduka = 40 cm
 • Utovarna visina (zemlja - sanduk) = 1 m
 • Maksimalna visina tovara (do vrha kabine ) = 1,4 m
 • Maksimalna nosivost 1100 kg
 • Maksimalna visina vozila (za neki prolaz) = 2,35 m
 • Maksimalna širina vozila (za neki prolaz) = 2,5 m
 • Dužina vozila = 6 m
 • Potrebna dužina prostora za parking i utovar = 9 m
NE ODVOZIMO !!
 • Rastresit materijal (zemlja, ugalj, pesak i slično)
 • Akumulatore i sve vrste baterija
 • Medicinski otpad
 • Izolacioni materijal (kamena vuna, azbest i sl.)
 • Industrijski otpad
 • Boce pod pritiskom
 • Fluorescentne cevi i druge sijalice sa živom
 • Otpadna, mašinska i motorna ulja
ŠUT
 • Ne izdajemo i nemamo kontejnere
 • Ne vršimo utovar u kontejnere
 • Ne radimo građevinske radove
 • Ne radimo visinske radove
 • ne punimo (ne ubacujemo) šut u džakove
BELA TEHNIKA
 • Ne otkupljujemo belu tehniku, već je odnosimo
 • Usluga odnošenja se naplaćuje!
NAMEŠTAJ
 • Ne otkupljujemo nameštaj, već ga odnosimo
 • Usluga odnošenja se naplaćuje!

* U čemu se razlikujemo *

1. Držimo se dogovora. 2. Nemamo skrivene troškove. 3. Dolazimo u tačno zakazano vreme. 4. Imamo 25 godina iskustva. 5. Širok izbor usluga. 6. Izdajemo račun. 7. Radimo svim danima (i vikendom i praznicima). 8. Vlasnik prisutan na svakom poslu. 9. Imamo kompletnu ambalažu za zaštitu i pakovanje stvari i nameštaja. 10. Recenzije sa ocenom 5.0 !

Kontakt : 064.1101-371

Vi obezbedite parking

parking

a mi ćemo sve ostalo

 • Dva povezana parking mesta
 • Minimalna dužina 9 metara
 • Bez obzira koja je zona parking ćemo platiti mi