Odvoz granja

Sečeno granje

Lišće i drugi bio otpad

Razno zelenilo

Odvoz šuta

Građevinski čist šut

Šut mešan sa drugim otpadom

Kabasti otpad

Odvoz starog nameštaja

Odvoz bele tehnike

Čišćenje dvorišta, garaža i podruma

Čišćenje dvorišta

odvoz kabastog otpada
 • Pružamo usluge odnošenja granja, zelenila, lišća i raznog biootpada. Čistimo tj. praznimo dvorišta i placeve od raznog otpada.
 • Cena odvoza (sa plaćenim ulazom na deponiju) se kreće od 9000 din po turi a ako je naš utovar cena se kreće od 13000 din. Cena odnošenja zavisi od toga čiji je utovar, vaše lokacije, količine, vrste granja i udaljenosti kamiona pa su zato cene i prikazane "od".
 • Usluge pružamo svim radnim danima kao i vikendom do 17h
 • Postoji mogućnost utovara i posle tog vremena ali menja cenu za 2000 din
 • Dimenzije tovarnog prostora vozila su 3,2m x 2m a nosivost je 1100 kg
 • Jedina vaša obaveza je da nam obezbedite parking i da granje koje odnosimo ne bude duže od 3m
 • Što je granje sitnije sečeno više će stati u isti prostor pa kad budete sekli obratite pažnju i na to.
 • Ne sečemo stabla, ne vadimo panjeve, ne ravnjamo zemlju, ne šišamo travu i ne održavamo dvorišta.

3,2 m x 2 m

Dimenzije tovarnog prostoa

1100 kg

Maksimalna nosivost

Naše usluge

odnosenje bele tehnike

Praznimo garaže, podrume, šupe i magacine od raznog kabastog otpada.

odvoz suta

Odvozimo građevinski šut. U opciji su dva izbora u zavisnosti da li je šut čist ili je pomešan sa drugim materijalima pa od toga zavisi i cena odvoza!

odnosenje bele tehnike

Odvozimo staru neispravnu i nekompletnu belu tehniku. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE!

selidbe

Pružamo usluge odvoza starog namestaja bez obzira na njegovo stanje. Da li je kompletan, ispravan, truo, pokidan ili sl. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE

ciscenje podruma

Praznimo podrume, šupe, garaže i magacine od raznog kabastog otpada

odnosenje kabastog smeca

Odvozimo razni kabasti otpad. Stari nameštaj, neispravnu belu tehniku i male kućne aparate, stolariju, drvenariju, keramiku i sl.

Informacije i cene

 • Prijem materijala svim danima do 17h
 • Utovar granja i zelenila posle 17h je moguć ali menja cenu za 2000 din
 • Info telefonski pozivi svim danima od 8 do 20h
 • Cena odvoza granja, lišća i biootpada se kreće od 9500 din a sa našim utovarom od 14000 din
 • Cena zavisi od vaše lokacije, količine i vrste granja, udaljenosti od kamiona i sličnih stvari pa su zato cene izražene "od"
 • Sve cene su izražene po turi (i prevoz i ljudstvo za utovar)
 • Utovar granja je do 17h a postoji mogućnost utovara i posle 17h ali menja cenu za 2000 din
 • U kešu posle obavljene usluge
 • Preko računa ali sa plaćanjem unapred (24h)
 • Bez obzira na izbor uvek dobijate račun
 • Dužina tovarnog sanduka = 3,2 m
 • Širina tovarnog sanduka = 2 m
 • Visina bočnih stranica tovarnog sanduka = 40 cm
 • Utovarna visina (zemlja - sanduk) = 1 m
 • Maksimalna visina tovara (do vrha kabine ) = 1,4 m
 • Maksimalna nosivost 1100 kg
 • Maksimalna visina vozila (za neki prolaz) = 2,35 m
 • Maksimalna širina vozila (za neki prolaz) = 2,5 m
 • Dužina vozila = 6 m
 • Potrebna dužina prostora za parking i utovar = 9 m
NE ODVOZIMO !!
 • Rastresit materijal (zemlja, ugalj, pesak i slično)
 • Stabla
 • Panjeve sa korenjem
 • Granje duže od 3m
 • Lišće i sitan biootpad van kesa i džakova
GRANJE
 • Ne sečemo stabla
 • Ne vadimo panjeve
 • Ne krešemo granje i živu ogradu
 • Ne održavamo dvorišta
 • Ne ravnamo zemlju
 • Ne skupljamo lišće već ga odnosimo ako je u džakovima ili kesama

* U čemu se razlikujemo *

1. Držimo se dogovora. 2. Nemamo skrivene troškove. 3. Dolazimo u tačno zakazano vreme. 4. Imamo 25 godina iskustva. 5. Širok izbor usluga. 6. Izdajemo račun. 7. Radimo svim danima (i vikendom i praznicima). 8. Vlasnik prisutan na svakom poslu. 9. Imamo kompletnu ambalažu za zaštitu i pakovanje stvari i nameštaja. 10. Recenzije sa ocenom 5.0 !

Kontakt : 064.1101-371

Vi obezbedite parking

parking

a mi ćemo sve ostalo

 • Dva povezana parking mesta
 • Minimalna dužina 9 metara
 • Bez obzira koja je zona parking ćemo platiti mi