ODVOZ SUTA

 

Odnošenje

ŠUTA I NEPOTREBNIH STVARI

Čišćenje

PODRUMA I DVORIŠTA

Odnošenje

KABASTOG SMEĆA

Odnosenje suta

Pružamo usluge odnošenja građevinskog šuta, starih nepotrebnih stvari, nameštaja i neispravne tehnike. Čistimo šupe i garaže od raznih stvari i starudija. Odnosimo i čistimo dvorišta i bašte od granja, lišća i kabastog smeća. Sve što vam netreba, sve što vam smeta odnosimo na gradsku deponiju i oslobađamo vaš prostor. Tel. 064 1101371 - Boban i Saša.

odvoz suta
šut

Odnošenje šuta u džakovima

tel. 0641101371

otpad
razno

Odnošenje raznih nepotrebnih stvari

tel. 0641101371

odnošenje starog nameštaja
nameštaj

Odnošenje starog nameštaja

tel. 0641101371

 

odnošenje bele tehnike
uređaji

Odnošenje tehničkih uređaja

tel. 0641101371

kabasto smeće
kabasto smeće

Odnošenje kabastog smeća

tel. 0641101371

Sve usluge se naplaĆuju

KIPER PREVOZ

ČIŠĆENJE I PRAŽNJENJE

Čistimo vaše podrume, šupe, terase, verande, kao i dvorišta od raznog nepotrebnog sadržaja, kabastog smeća, drva, granja i drugog zelenila. Sav otpad i nepotrebne stvari koje preuzmemo od vas vozimo na legalnu gradsku deponiju u Vinči. Tel. 064 1101371 - Boban i Saša.

čišćenje garaže
garaže

Pražnjenje garaža - 0641101371

čišćenje dvorišta
dvorišta

Čišćenje dvorišta - 0641101371

SVE USLUGE SE NAPLAĆUJU