Odvoz granja

Sečeno granje

Lišće i drugi bio otpad

Razno zelenilo

Odvoz šuta

Građevinski čist šut

Šut mešan sa drugim otpadom

Kabasti otpad

Odvoz starog nameštaja

Odvoz bele tehnike

Čišćenje dvorišta, garaža i podruma

odvoz kabastog otpada
ODVOZ KABASTOG OTPADA

25 godina iskustva

Pružamo usluge odnošenja građevinskog šuta, starog nameštaja, neispravne tehnike i raznog kabastog otpada. Bez obzira na količinu i stanje otpada sve odnosimo i oslobađamo vaš prostor.

Čistimo i praznimo dvorišta, garaže i podrume od raznog kabastog otpada i smeća. Drvenarija, stolarija, stakla, keramika, razne sekundarne sirovine, kućni aparati, elektro otpad i slično - sve odnosimo. 

Obezbeđujemo ljudstvo za utovar vašeg otpada bez obzira na količinu, spratnosti i postojanje lifta.

Otpad koji odvozimo je limitiran dužinom od 3m jer je tovarni prostor 3,2 metra i nosivošću kompletnog tovara od 1000 kilograma!

3,2 m x 2 m

Dimenzije tovarnog prostoa

1100 kg

Maksimalna nosivost

Naše usluge

odvoz granja

Odvozimo sečeno granje, skupljeno lišće i razni bio otpad iz vašeg dvorišta ili placa.

odvoz suta

Odvozimo građevinski šut. U opciji su dva izbora u zavisnosti da li je šut čist ili je pomešan sa drugim materijalima pa od toga zavisi i cena odvoza!

selidbe

Pružamo usluge odvoza starog namestaja bez obzira na njegovo stanje. Da li je kompletan, ispravan, truo, pokidan ili sl. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE

odnosenje kabastog smeca

Odvozimo razni kabasti otpad. Stari nameštaj, neispravnu belu tehniku i male kućne aparate, stolariju, drvenariju, keramiku i sl.

odnosenje bele tehnike

Odvozimo staru neispravnu i nekompletnu belu tehniku. OVA USLUGA SE NAPLAĆUJE!

ciscenje podruma

Praznimo podrume, šupe, garaže i magacine od raznog kabastog otpada

Informacije i cene

 • Prijem materijala (čist šut 100 %) od ponedeljka do petka do 15h jer deponija prima do 16h
 • Sav ostali materijal (šut mešan sa drugim otpadom i materijalima, drvenarija, stolarija, kabasto smeće, gips, keramila, sekundarne sirovine i sl. svim danima i vikendom od 8 do 17h
 • Utovar čistog šuta posle 15h tj. mešanog šuta posle 17h je moguć ali menja cenu za 2000 din
 • Odvoz bele tehnike i drugih tehničkih uređaja od ponedeljka do subote do 14h
 • Info telefonski pozivi svim danima od 8 do 20h
 • Cena odvoza čistog šuta (100 %) se kreće od 7000 din
 • Cena odvoza čistog šuta (100 %) sa našim utovarom kreće se od 11000 din
 • Cena odvoza svega ostalog (mešani šut, drvenarija, stolarija, gips, staklarija, keramika i sl) se kreće od 9000 din
 • Cena odvoza svega ostalog sa našim utovarom kreće se od 13000 din
 • Cena zavisi od vaše lokacije, količine šuta ili kabastog smeća, spratnosti, lifta i sličnih stvari pa su zato cene izražene "od"
 • Sve cene su izražene po turi (i prevoz i ljudstvo za utovar)
 • Utovar čistog šuta posle 15h tj. mešanog šuta posle 17h je moguć ali menja cenu za 2000 din
 • U kešu posle obavljene usluge
 • Preko računa ali sa plaćanjem unapred (24h)
 • Bez obzira na izbor uvek dobijate gotovinski račun
 • Dužina tovarnog sanduka = 3,2 m
 • Širina tovarnog sanduka = 2 m
 • Visina bočnih stranica tovarnog sanduka = 40 cm
 • Utovarna visina (zemlja - sanduk) = 1 m
 • Maksimalna visina tovara (do vrha kabine ) = 1,4 m
 • Maksimalna nosivost 1100 kg
 • Maksimalna visina vozila (za neki prolaz) = 2,35 m
 • Maksimalna širina vozila (za neki prolaz) = 2,5 m
 • Dužina vozila = 6 m
 • Potrebna dužina prostora za parking i utovar = 9 m
NE ODVOZIMO !!
 • Rastresit materijal (zemlja, ugalj, pesak i slično)
 • Akumulatore i sve vrste baterija
 • Medicinski otpad
 • Izolacioni materijal (kamena vuna, azbest i sl.)
 • Industrijski otpad
 • Boce pod pritiskom
 • Fluorescentne cevi i druge sijalice sa živom
 • Otpadna, mašinska i motorna ulja
ŠUT
 • Ne izdajemo i nemamo kontejnere
 • Ne vršimo utovar u kontejnere
 • Ne radimo građevinske radove
 • Ne radimo visinske radove
 • ne punimo (ne ubacujemo) šut u džakove
GRANJE
 • Ne sečemo stabla
 • Ne vadimo panjeve
 • Ne krešemo granje i živu ogradu
 • Ne održavamo dvorišta
 • Ne ravnamo zemlju
 • Ne skupljamo lišće već ga odnosimo ako je u džakovima ili kesama
BELA TEHNIKA
 • Ne otkupljujemo belu tehniku, već je odnosimo
 • Usluga odnošenja se naplaćuje!
NAMEŠTAJ
 • Ne otkupljujemo nameštaj, već ga odnosimo
 • Usluga odnošenja se naplaćuje!

* U čemu se razlikujemo *

1. Držimo se dogovora. 2. Nemamo skrivene troškove. 3. Dolazimo u tačno zakazano vreme. 4. Imamo 25 godina iskustva. 5. Širok izbor usluga. 6. Izdajemo račun. 7. Radimo svim danima (i vikendom i praznicima). 8. Vlasnik prisutan na svakom poslu. 9. Imamo kompletnu ambalažu za zaštitu i pakovanje stvari i nameštaja. 10. Recenzije sa ocenom 5.0 !

Kontakt : 064.1101-371

Vi obezbedite parking

parking

a mi ćemo sve ostalo

 • Dva povezana parking mesta
 • Minimalna dužina 9 metara
 • Bez obzira koja je zona parking ćemo platiti mi